Svarer på Kurdøls kritikk: Avvisningene på dine interpellasjoner handler om sakene du fremmet

Av

I dette leserinnlegget forsvarer Jon Tunheim (H) at flere interpellasjoner ikke ble tatt opp til votering i siste kommunestyre.

DEL

MeningerMaren Njøs Kurdøl skriver i Jarlsberg at interpellasjoner konsekvent avvises i Holmestrand. Det er tydelig at ting settes på spissen i innlegget, og det er noen poeng vi mener bør belyses.

Kommunestyremøtet på onsdag er første gang jeg kan huske at en realitetsbehandling av en interpellasjon har blitt avvist. Det var seks interpellasjoner og ett grunngitt spørsmål til møtet. Det grunngitte spørsmålet ble besvart, og spørsmålsstiller skrøt av utfyllende svar. Tre av interpellasjonene ble behandlet, og tre ble avvist. Høyre var ikke alene om å avvise behandling av interpellasjonene.

Avvisningene på dine interpellasjoner handler om sakene du fremmet. Istedenfor å legge skylden på at ordfører benytter seg av kommunens reglement – bør fokus rettes mot sakenes innhold. Eksempelvis din interpellasjon om FNs atomvåpentraktat. Selv om du bokstavelig talt har klippet og limt tekst fra icannorway.no, skal jeg ikke spekulere i om interpellasjonen var et verktøy for å bruke kommunestyret som kanal for å fronte nasjonal idealpolitikk fra Rødt – eller om saken stammer fra din oppriktige bekymring for den lokale atomvåpensikkerheten. Vi må påpeke ironien i ditt innlegg om din bekymring for lokaldemokratiets ve og vel når vår intensjon med å avvise din interpellasjon om internasjonale atomvåpentraktater er ønsket om å bevare det lokale i lokaldemokratiet.

Vi har nok forskjellige forståelse av hva ordet «konsekvent» betyr, og det er helt greit! Engasjement er bra – og alle i kommunestyret er mennesker som ønsker det beste for lokalsamfunnet vårt – selv om vi ikke alltid er enige om hva som er det beste. Nettopp derfor var det også helt naturlig å avvise interpellasjonen vedrørende FNs atomvåpentraktat. Kommunestyret er et lokalt organ – og har mer enn nok med å sørge for gode tjenester til våre innbyggere. Høyre er opptatt av virkelige løsninger for virkelige problemer for virkelige mennesker. Vi mener drøfting av internasjonale atomvåpentraktater blir feil bruk av kommunestyrets tid.

Et annet eksempel er interpellasjonen fra MdG hvor forslaget bl.a. involverer salg av Holmestrand rådhus – og flytting til Sande rådhus. Denne interpellasjonen hadde mange poeng om universal tilpasning i offentlige bygg og tilgjengelighet som Høyre er enige i. Og intensjonen er selvfølgelig god. Men forslaget strider mot vedtak fra to kommunestyrer. Kommuneloven er også tydelig på at saker som legges fram for folkevalgte organer skal være forsvarlig utredet. En interpellasjon er ikke en utredning. Som et ansvarlig styringsparti kan ikke Høyre vedta slike forslag over bordet. Høyre mener også at flere av interpellasjonene som ble avvist omhandlet problemstillinger som det er det nye kommunestyret som må ta stilling til. Dessuten er de ansatte i kommunen er også under et stort arbeidspress, og av hensyn til dette må antall nye utredninger vurderes særdeles nøye.

Jeg forstår at Rødt ønsker flere velgere. Høyre ønsker også flere velgere. Du mener dine hjertesaker er viktigst, og vica versa med meg. Jeg forstår at det er ønskelig å bruke kommunestyret som forum for å løfte nasjonal utenrikspolitikk fra eget parti. Men demokratiet og reglementet fungerer slik at partiene med størst oppslutning har anledning til å bestemme dagsorden i form av å avvise interpellasjoner. Vi ser frem til en saklig og god valgkamp og ønsker alle partiene lykke til!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags