Lokaldemokratiet i Holmestrand – bare for syns skyld?

Foto:

Av

Hvorfor har ordføreren så stort behov for å stanse avstemningen i saker som kommer fra andre politikere, spør Maren Njøs Kurdøl (Rødt) i dette leserinnlegget.

DEL

LeserbrevSe for deg at du er nyvalgt politiker for din kommune. Du har mange saker du bryr deg om og som du håper du kan ta opp i den politiske styringen av kommunen. Kanskje du ønsker å løfte frem saker som ansatte eller innbyggere i kommunen er engasjerte i. Men se så for deg at hverken ordføreren eller administrasjonen er opptatt av de sakene du ville ta opp, og derfor kommer ikke «dine» saker på sakskartet.

Heldigvis har vi et demokratisk system som skal sikre at man som representant kan ta opp saker som ikke står på sakskartet. Det kalles en interpellasjon. Du kan bruke den til å stille spørsmål til ordføreren, ta opp saker til avstemning eller be om at administrasjonen gjennomarbeider og legger frem saker som er viktige for deg. Så langt, så godt. Ordføreren er forpliktet til å svare på saker du spør om, men der stopper også dine muligheter til å demokratisk påvirke agendaen i et kommunestyre du er valgt inn i. I alle fall om den kommunen er Holmestrand. I noen kommuner, kan nemlig ordfører eller så lite som ¼ av kommunestyret stanse den videre behandlingen av interpellasjonen din. Og i Holmestrand gjøres dette konsekvent.

Jeg spør meg hvorfor ordføreren har så stort behov for å stanse avstemningen i saker som kommer fra andre politikere? Om han er uenig hadde det vel holdt å stemme mot saken når den er oppe til votering? Eller er det en frykt for at saker fra andre partier kan bli vedtatt som gjør at han konsekvent stanser disse før de kommer opp til votering, noen ganger uten å overhodet gi en begrunnelse. Jeg spør meg om ordføreren ikke ønsker engasjerte lokalpolitikere ettersom han gjør sitt beste for at engasjementet stanses uten en debatt og votering?

Tenk deg at du som innbygger hadde en sak som var viktig for deg. Som du ønsket at en lokalpolitiker ville sette på dagsorden. Hva slags kommunestyre ville du hatt? Et som konsekvent avviser forslag utenfra eller et som debatterer det og stemmer over det? Kanskje noe å tenke på før høstens valg.

KURDØL MAREN NJØS

leder i Rødt Holmestrand, kommunestyrerepresentant

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags