Pukkverkets ødeleggelser i Solumsåsen: Ett år er snart gått – fortsatt er skaden et åpent sår

«Stien»: Stien, slik den er i dag. Inne i stisonen. Vegetasjonssonen er området til høyre i bildet. Foto: Privat

«Stien»: Stien, slik den er i dag. Inne i stisonen. Vegetasjonssonen er området til høyre i bildet. Foto: Privat

Av

Nå må kommunen ta styringen over fremdriften i Solumsåsen, krever turistforeningen i dette leserinnlegget.

DEL

MeningerSolum Pukkverk har fjernet all vegetasjon, og gravd seg gjennom den definerte vegetasjonssonen og videre inn i stisonen i et ca. 50 meter langt belte langs nordvestre bruddkant. Vegetasjons- og stisonen er definert i nåværende regulerings-planen for Solum. Dette bruddet på reguleringsplanen skjedde rett før jul i 2017. Vi anslår at ca. 1000m3 masser er skjøvet inn i vegetasjons- og stisonen.

LES OGSÅ: Ødela turvei – nå truer kommunen pukkverket med bøter (+)

Ødela turvei – nå truer kommunen pukkverket med bøterkommunens konklusjon på befaring i desember. Kommunen ba derfor, i brevs form, pukkverket rette opp skaden. De forhåndsvarslet sågar også dagbøter. Fristen var starten av mai. Vi vet det har vært møter mellom administrasjonen i pukkverket og kommunen. Vi har ikke fått innsyn i hva som er avtalt, men fortsatt er skaden et stort åpent sår. Det har nå snart gått 1 år. Kommunen sier i brev at de fortsatt jobber med å få en rask og god gjenetablering av stien.

For ca. 5 år siden ble forrige reguleringsplan brutt av pukkverket. Pukkverket hadde da sprengt seg over 100 meter inn i LNF område i nord. Pukkverket oppga dårlige kart som årsak. Forrige gang hadde saken, tross skaden, et positivt etterspill for dette viktige nærtur området. AP og Høyre, sammen med flere mindre partier, sa nei til rådmannens innstilling om å utvide bruddet ytterligere. Det ble gjort for å bevare et viktig kompromiss mellom industri og et viktig nærturområde. De vedtok sammen dagens reguleringsplan. NLF området ble redusert til ny bruddsone i nordvest, men åsen vestover ble vernet i ny reguleringsplan. Det reddet hele turområdet. Det er i denne bruddsonen som pukkverket igjen har brutt reguleringsbestemmelsene.

LES OGSÅ: Jeg gikk en tur på stien

Dette er pr. d.d. ikke et område som gir turglede. Vi i Holmestrand og Omegn Turistforening (HOT) vedlikeholder dette nærturområdet, og har flere ganger gjenetablert stier av varierende kvalitet pga nye ødeleggelser fra pukkverket. Dette til tross for pålegg til bruddeier og grunneier om å gjenetablere gode stier (§7 punkt 3 og rekkefølgebestemmelsenes første punkt i reguleringsplanen). Disse har ikke blitt fulgt.

Det er et skjørt kompromiss mellom natur- og industri interesser i dette området. Vi håper Holmestrand kommune fortsatt kan sikre at både pukkverk og nærturområdet kan leve sammen i dette kompromisset. HOT har bedt Holmestrand Kommune sikre at stien og naturen gjenetableres raskt, slik at dette området fortsatt er attraktivt som et nærturområde. Solum Pukkverk har 17 ansatte og 20 mill i omsetning, og i tillegg en meget solid eier. Det er rimelig å forvente at et slikt firma kan gjenetablere en fullgod løsning i løpet av noen få uker.

LES OGSÅ: Solum Pukkverk: Nå har Christina Berg mistet tålmodigheten (+)

HOT vil være på lag med kommunen, men synes fremdriften i denne saken kunne vært bedre. Vi ber Holmestrand kommune sette premissene, og ikke gi fra seg styringa.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags