Bevar det biologiske mangfoldet i Holmestrand

Løvskog bidrar til økt biodiversitet

Løvskog bidrar til økt biodiversitet Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Bergskogen er et eksempel på at arealendringer bidrar til å forringe leveområdene til dyr og planter, skriver Julie Guttormsen, lokallagsleder i MDG Holmestrand.

DEL

LeserbrevGrønne lunger og hundremeterskoger er grunnleggende viktig for bevaring av biologisk mangfold, menneskers livskvalitet og helse.

Forrige uke ble den mest omfattende tilstandsrapporten om jordas natur- og biomangfold vedtatt av Det internasjonale naturpanelet (IPBES), en rapport skrevet av forskere og eksperter fra over 50 land. I rapporten forklares forholdet mellom natur og menneskelig aktivitet, deriblant økonomisk utvikling, for de siste femti år. Rapporten viser at flere arter enn noen gang er truet, og at tapet av naturmangfold akselererer. Også i Norge forsvinner arter, også før vi har klart å beskrive dem, ifølge tidligere direktør av Artsdatabanken, Ivar Myklebust. Kunnskap om de økologiske sammenhengene mellom både plante- og dyrearter er nødvendig for å kunne ivareta natur og miljø på en bærekraftig måte.

Her i Holmestrand er arealendringer av skog med på å forringe habitatene, leveområdene, til dyr og planter. Skogsområdet Bergskogen er et godt eksempel på dette. Skogen benyttes også av kommunens innbyggere til rekreasjon, Ungdomsskolen, Botne skole og Gullhaug barnehage benytter den til læring om naturen og den innehar også kulturell verdi med eksempelvis Davids kilde. Det å ha naturen lett tilgjengelig for fysisk mosjon og rekreasjon bidrar også til bedre folkehelse. Å ferdes i naturen fremmer kjærlighet til naturen, og derav en begynnende forståelse av bærekraftig utvikling. Flatehogst, industri og boligutvikling bidrar i dag til at Bergskogen forsvinner, og er med på å undergrave skogens viktige rolle i vårt nærmiljø. Tap av arter og biologisk mangfold som eksempelvis pollinerende insekter, har en prislapp som ikke kan sammenliknes med verdien av boliger og industri!

Som en løsning på dette, finnes det noe som heter Frivillig vern av skog, initiert av Norges Skogeierforbund. Her kan grunneiere søke om å tilby vern av skog til naturreservat, slik at flatehogst og skogsdrift kan unngås, og biologisk mangfold bevares. Grunneier mottar da erstatning basert på hva verdiene av å drive skogbruk ville gitt.

Holmestrand kommune må begynne å prioritere vern av grøntarealer i områder med tett bebyggelse! Stopp planene om arealendringer langs grensene til Bergskogen, kjøp ut grunneiere som vil anlegge industri og jobb med å få til et varig vern av den uvurderlige skogen vår!

Julie Guttormsen

Universitetslektor og lokallagsleder i MDG Holmestrand

Holmestrand

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags