Ingenting varer evig, Brastad

Av

Olaf Brastads påstander, uttalt i Jarlsberg avis den 27.06., kan ikke få stå uimotsagt. Han har vel egentlig bifalt å dumpe en masse farlig avfall på Langøya og bidratt til transportproblemer an mass i Holmestrand. Mot bedre viten får vi håpe.

DEL

MeningerOlaf Brastads forsøk på å manipulere sannheten er patetisk. Jeg leser Jarlsbergs intervju med Brastad i undring.

I 1987 var problemet tynnsyre fra Kronos Titan, denne samme syra er stridens eple også i dag. Men svovelsyra til Kronos Titan ble pålagt å gjenvinnes av et helt storting den gang, les stortingsarkivene Brastad. Hvor ble det av fondet som skulle bidra til rensing og gjenvinning av syra?

LES OGSÅ: Olaf Brastad om NOAH-debatten: – Hvor ble det av folkeskikken? (+)

Brastad mener at Langøya vil ha en rolle i det å rense verden for miljøgifter, sies det i intervjuet og Brastad snakker om opprydding. Det er ikke opprydding å importere millioner tonn farlige avfall fra Europa, for så å dumpe det i et digert hull på Langøya og som en planlegger å gjøre i Brevik, hvis galskapen får fortsette? Det er fremdeles forurensing å gjemme det under bakkenivå Brastad, i sprukne gruver. Forurensing av tungmetaller, dioksiner og svovelsyre samt mye annet som Miljødirektoratet ikke har oversikt over, ( ref., Miljødirektoratet sine egne uttalelser og rapporter ), som er gravd ned der ute på Langøya.

Siden Noah tok over i 2003, er bedriften overlatt til såkalt selvdisiplin og å rapportere sine egne tall til mdir, som Brastad vet så såre vel. Han bifaller mao hva som kan føre til ubotelig skade på fjorder, hav og øvrig natur, hvis og det er høyst sannsynlig, at Langøya en dag slår sprekker og alt lekker ut. Noah fikk nemlig dispensasjon for bunn- og sidetetting på Langøya av Miljødirektoratet. Det vil være en umulighet å montere i gruvene i Brevik, mens det faktisk er pålagt av EU og som vi som nasjon har skrevet under på. Utslipp til luft har aldri vært målt over sydbruddet hvor det farlige avfallet fortsatt graves ned, iflg., Carl Hartmann, Adm.Dir., i Noah i samtale med undertegnede og andre på Langøya, med den begrunnelsen at der finnes det ingen ting. Hvordan vet han det, når han ikke har målt? ( Kan det ha noe med helseforkomstene en finner i Folkehelsa hva Holmestrands befolkning angår?)

Brastad snakker om et evighetsperspektiv. Ingen ting varer evig Brastad, ingen ting! «Det pågår seriøse samtaler mellom NOAH, Norcem og myndighetene. Her skjer det masse bak i kulissene,» sier Brastad. Denne uttalelsen hvis den er riktig, er nok en gang et hårreisende eksempel og bevis på at lovbrudd begås og som foretas uten at allmennheten og Porsgrunn kommune som planmyndighet er informert. Avstanden til befolkningen i Brevik er en så alvorlig sak at menneskerettsdomstolene vil måtte vurdere saken i sin helhet. Så han har rett i at siste ord er ikke sagt i denne saken.

LES OGSÅ: Noah utfører en oppgave i samfunnet som må løses – det må folk flest innse

«Slik situasjonen er nå, med mersprenging på Langøya så er det, for å sikre nasjonal kapasitet,» sier Brastad. Unnskyld, men når ble privat import av farlig avfall for så å grave det ned, å sikre nasjonal kapasitet?

«Vi eksporterer mer farlig avfall enn vi importerer,» prosederer han. Vi eksporterer riktignok 360.000 tonn husholdningsavfall til Sverige hvert år, avfall som ikke er behandlet og derfor er stort og volumiøst også hva tonnasje angår. Men det samme avfallet får vi tilbake og mer til, brent og konvertert som flyveaske etter at Sverige har nyttiggjort seg dette avfallet i fjernvarmeanlegg. En løgn blir ikke sannhet selv om den gjentas hundrevis av ganger. Vi kan behandle dette selv, gjenvinne, rense og resirkulere.

«Svensk og dansk flyveaske blir sendt til Langøya? – fordi der blir den stabilisert i et evighetsperspektiv,» sier Brastad. Flyveaske, svovelsyre og andre stoffer som ikke Miljødirektoratet har oversikt over, blandes i en giftkompost kalt filterkake av Noah. Ingen kan garantere hvor lang tid det vil ta før dette løses opp, i sprukne gruver som lekker og som pumpes hvert døgn for 2 millioner liter vann. Hvor Ulltang i Noah sier på riks tv, at det vil alltid lekke der og Egil Solheim i Noah sier han er livredd for ukontrollerte gasseksplosjoner. Under Breviks befolkning i luftsjakter altfor nær folk i mindre avstand enn 100 meter.

Brastads påstander er ikke fakta. Fagfolks undersøkelser og kunnskap innen geologi, kjemi, miljøplanlegging danner grunnlaget for hvorfor 18 kommuner i Telemark samt Larvik kommune sa nei til dette. Gjelsten og Brastad er dessverre inhabile hva sannhet og fakta angår. De har jo ikke vitenskaplig bevist noe som helst? Man får ikke engang vite konsistensen på filterkaka og hva den inneholder, noe som er påkrevd i en hver slik søknad.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags