Holdningen i Holmestrand går helt på tvers av det som var den opprinnelige meningen med tippemidlene

Av

Neste års søknader om spillemidler – tidligere tippemidler - fra de to kommunene som fra 1. januar blir en kommune, ser langt fra greit ut.