Ingen kan levere BPA til under 433 kroner per time

Av