Mandag den 08.10.18 ble forslag til statsbudsjettet lagt frem - tidligere er dette noe som stort sett har kun «påvirket» livet mitt med at sukkeravgifta har gått opp, antall bomringer økes og NRK-lisensen igjen økes - og det er endringer jeg kan leve med. Men i år var forslaget å legge ned arbeidsplassen min: Nordre Vestfold fengsel Hof avdeling - da kjenner man på usikkerheten og fremtiden når det gjelder økonomi og forsørging av familie og ikke minst at alle de gode og dyktige kollegaene mine og jeg kanskje må skille veier. I verste fall vil vi slite med å få oss andre jobber - da vi har en særegen utdannelse - utdannet til å jobbe i et fengsel og håndtere alle de ulike samfunnsoppdragene det innebærer.

Hof fengsel har eksistert i Hof kommune (nå Holmestrand) siden tidlig 70-tallet. Allerede fra jeg var bleiebarn, var fengselet «en del av mitt liv», da både moren og faren min også hadde dette som arbeidsplassen sin i mange år. Jeg og mine kollegaer har også et ønske om å fortsette å jobbe i Hof fengsel i mange år fremover.

LES OGSÅ: Hof fengsel truet av nedleggelse: – Dette er galskap! (+)

Fengselet har en kapasitet til å ha 109 innsatte inne til soning. Før var det stort sett innsatte som hadde «fyllekjørt» og begått tyverier som sonet der. Nå har vi alle domskatogorier: voldsdømte, narkotikalovbrudd, seksuallovbrudd og økonomisk kriminalitet for å nevne noe.

Vi er landets billigste fengsel å drive, og dette går ikke på bekostning av ivaretakelsen til de innsatte. De får tilbud om forskjellige programmer (rusprogram, pappa i fengsel etc), de får sunn og god mat servert 4 ganger daglig, får god hjelp til planlegging for fremtidig løslatelse og vi har mange dyktige samarbeidspartnere i ryggen som hjelper oss med dette. Og ikke minst mange DYKTIGE ansatte!

Hvorfor skal noe som fungerer foreslås nedlagt?

LES OGSÅ: De rocker hardt mot tilbakefall til fengsel (+)

En av begrunnelsen vi har fått høre, er at flere innsatte kan sone med elektronisk kontroll - altså «fly» hjemme med lenke rundt foten og gjøre sin straff der - for der vil samfunnet spare masse penger sies det. Skal straffegjennomføring bli noe som foregår i et familiehjem, der hele familien må ta hensyn til hjemmekontroller av Friomsorgen? Og hva med det allmennpreventive da? Vil straffen da være avskrekkende nok lenger da, om man kun skal bli idømt «husarrest» i eget hjem? I NVF Hof avdeling er de fleste domskatogorier ikke egnet for EK soning, da de ikke innehar vilkårene/kravene for å få dette innvilget. Det er kun et fåtall av innsatte hos oss som hittil i år har fått innvilget en overføring til EK.

Ja vel - belegget er ikke like høyt som det var for 2 år siden, men dette er jo noe som vil gå opp og ned. Hva skjer om 2-3 år? Skal vi igjen da leie fengselsplasser i Nederland for høye summer igjen, når det «plutselig» ikke er fengselsplasser å oppdrive?

Jeg sier som ordfører Svele: «Dette er galskap»!