Gå til sidens hovedinnhold

Minner fra en svunnen tid

Ved Holmestrand kirke er det en rekke gamle graver. Noen er vedlikeholt, mens andre ser ikke ut til å være rørt på lang tid. Er det kanskje på tide å ta et lite tak for å løfte disse frem i lyset? Dette er en spennende del av Holmestrands historie.

Kirkegården ved Holmestrand kirke er like gammel som kirken selv. Den ble tatt i bruk i 1674. Kirkegården omga kirken på nord-, øst- og sørsiden. På denne tiden ble man også begravet under kirkegulvet. Det kostet 12 riksdaler for en voksen, og halvparten for et barn å bli plassert under gulvet nærmest tårnet. Det var billigere ute på kirkegården. På syd- og østsiden av kirken kostet det to riksdaler for en voksen, og en riksdaler for et barn.

Noen av de eldste gravminne er i ferd med å gro igjen.

En rekke av de gamle gravminnene har vakre detaljer, som denne lille engelen.

Flere av gravminnene har tekster som forteller om en annen tid:

"Her sænkes des i ungdommens skjönne vaar, legemet af Otto Ferdinand Treu, der saa livets morgen i mandal 5. april 1828, og dets aften i Holmestrand 27. juni 1845"

På 1600- og 1700-tallet ble mange begravet under gulvet i kirken. Det var forskjellige priser etter hvor i kirken liket ble plassert. Dyrest var plassen under tårnet, mens den billigste plassen var like innenfor kirkedøren.

Etterhvert ble det problemer med lik-kjelleren under kirkegulvet. Det ble store problemer med lukt i kirken. I 1793 beskriver kancelisekretær Knagenhjelm Sunde forholdene på denne måten:

"Kirkens kjælders benyttelse som gravsted maate ophøre paa grund av stanken, naar døren holdes lukket, og derav følgende usunhet...".

"Dermed var det slut med denne hovmodets og snobberiets plet paa kirken, begravelsen under kirkegulvet. Nooksaa betegnende er det, at motionærens hustrus lik blev liggende tilbake som det eneste i kjælderen, efter at denne var gjort anstændig".

Familegravstedet til familen Holst er fortsatt intakt.

"Herunder hviler det jordiske af ungkarl Henrik M. Holst". Henrik var sønn av kjøpmann Hans Holst og Inger Kristine Holst og døde i 1825.