Interessen for disse butikklokalene har dalt kraftig. Det har sin helt konkrete grunn

PROBLEMATISK: Eiendomsutvikler Øistein Hjelmtvedt legger til rette for nye butikker i Langgaten, men opplever at interessentene ikke vil skrive under på avtaler før den nye fylkesveien er avklart. Bildet er tatt i en annen anledning.

PROBLEMATISK: Eiendomsutvikler Øistein Hjelmtvedt legger til rette for nye butikker i Langgaten, men opplever at interessentene ikke vil skrive under på avtaler før den nye fylkesveien er avklart. Bildet er tatt i en annen anledning. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Nå bygges resten av Bibliotekkvartalet. Men butikklokalene kan bli stående og gape lenge.

DEL

HOLMESTRAND: Gjerder er satt opp rundt siste rest av det som var parkeringsplasser i Bibliotekkvartalet. Forvandlingen til det som skal bli to nye sentrumsbygg på seks og sju etasjer, er rett rundt hjørnet, opplyser eiendomsutvikler Øistein Hjelmtvedt i Holmestrand Utvikling.

Det ferdige kvartalet skal tilby 2.000 kvadratmeter med nye næringslokaler – og det er leietakere nok på interessentlista til å fylle, opplyste han i begynnelsen av februar.

LES OGSÅ: Blokkene skal huse helt nye holmestrandinger

Får ikke inngått avtaler

Men så kom nyheten om at den nye fylkesveien i sentrum både blir dyrere og vil ta lengre tid å bygge enn tidligere antatt. Det betyr ifølge Hjelmtvedt at interessentene skygger unna.

– Vår mulighet for å drive handelsutvikling i Langgaten forskyves i takt med veien. Før den er avklart, får vi ikke sluttført avtaler med nyetablerere. Da ligger vi i et vakuum, sier Hjelmtvedt.

Han viser til de 750 meterne med planlagt ny fylkesvei mellom "gammel" og ny politistasjon – veien som skal følge den nedlagte jernbanetraseen og dermed avlaste Langgaten for trafikk. Onsdag kveld skal utvalget for regulering og kommunalteknikk behandle Statens vegvesens forslag til reguleringsplan for veien.

TRAFIKK: Den nye veien skal avlaste Langgaten for trafikk.

TRAFIKK: Den nye veien skal avlaste Langgaten for trafikk. Foto:

– Blir en utfordring å få til

Men det største hinderet – finansieringen – gjenstår fremdeles: Nylig bevilget samferdselsdepartementet 25 millioner kroner til trafikksikkerhets- og veitiltak i Holmestrand sentrum. Det er ventet at disse hovedsakelig vil gå til den nye veien. Bane NOR har forpliktet seg til å ta seg av fjerningen av det gamle jernbanelegemet. Det skal koste cirka 20 millioner kroner. Og Vestfold fylkeskommune har for lengst bevilget 30 millioner kroner.

Men med en oppjustert prislapp på 164 millioner kroner, er det fortsatt mye penger som skal på plass. Hans Hilding Hønsvall (KrF), leder av Hovedutvalget for samferdsel og areal i fylkeskommunen tar ingenting for gitt.

– Jeg registrerer at kalkylene øker og at dette blir en utfordring å få til. Nå er jeg spent på hva Holmestrand kommune vil bidra med. Her må det et spleiselag til, sier Hønsvall.

Flau diskusjon

Heller ikke Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele (H) er uten videre klar for å spytte inn penger.

– For meg er det flaut at de fortsatt vil diskutere spleiselag. Det vil være en fallitterklæring for fylkeskommunen ikke få til dette. Nå er det for sent å snu, sier Svele.

UENIGE: Fylkestingspolitiker Hans Hilding Hønsvall (KrF, til venstre) vil vite hva Holmestrand vil bidra med i et spleiselag, men møter motbør fra ordfører Alf Johan Svele (H).

UENIGE: Fylkestingspolitiker Hans Hilding Hønsvall (KrF, til venstre) vil vite hva Holmestrand vil bidra med i et spleiselag, men møter motbør fra ordfører Alf Johan Svele (H). Foto:

Han viser til at fylkeskommunen i 2013 vedtok å stenge omkjøringsveien – Holmestrandtunnelen – og med det sparte 150 millioner kroner på rehabilitering, pluss vedlikeholdsutgifter.

Svele medgir likevel at kommunen på et vis kan bidra til finansieringen ved å lempe på kravene til kryssløsningen mot Nyveien.

– Ved at vi åpner for en kryssløsning der kjøretøy over en viss tyngde ikke får passere – på samme måte som i dag – kan vi spare 30 millioner kroner, hevder ordføreren. Han regner med at det vil bli et tema på møtet onsdag kveld.

– Du har sagt at du kan bruke spørsmålet om fylkestilhørighet som pressmiddel i denne saken?

– Jeg vet ikke om jeg vil bruke det uttrykket, men jeg håper jo at man i størst mulig grad vil holde Vestfold samlet. Jeg tenker at det er noe fylkeskommunen vil ha litt i bakhodet, svarer Svele.

Artikkeltags