Vil ha minipark med fontene og hestetro på det gamle torget

– Det gamle torget kan bli en minipark, med den gamle fontenen og hestetroa som sentrale bestanddeler, sier Jorunn Henriksen.