Naboen klager på byggetillatelsen

Naboen som har vært i mot byggeplanene til Vibeke Wassengen Andresen og Frode Darrud i Eikernveien, har sendt inn en klage på vedtaket fra teknisk utvalg.