Brannvesenet tenker nytt: Går over til elbiler

Brannvesenet skal selge noen av sine fossildrevne biler og bruke salgsinntektene til innkjøp av elbiler.