(Tønsbergs Blad)

Et lite bål, eller en liten engangsgrill, kan få store konsekvenser. En gnist, et lite vindpust og så kan det være gjort. Skogen i Vestfold er for tiden knusktørr og det skal svært lite til før en større brann er et faktum.

I disse dager har både meteorologene og brannvesenet gått ut og advart om stor fare for skogbrann. Brannvesenet minner om at Vestfold består av 55 prosent skog.

Da er det betryggende at en frivillig gjeng også i år har påtatt seg å foreta daglige flyginger for å oppdage og melde fra dersom de ser røyk fra skogen.

– Vi får dekket til dels våre kostnader, utover det er dette frivillig innsats. Fra lufta ser vi hvor kilden til røyk er. Vi varsler da 110-sentralen om hva vi ser. Det er mye enklere å se kilden far luften, enn om man står på bakken. Det sier koordinator for skogbrannvakta i Sandefjord flyklubb.

Flyklubben benytter seg av en fireseters Cessna 172 til oppdraget.

LES OGSÅ: – Det er ingen naturlig forklaring på brannen

Bålforbud

Han forteller at i avtalen de har med det tre brannvesenet i Vestfold (Larvik brannvesen, som administrerer avtalen, Sandefjord brannvesen og Vestfold interkommunale brannvesen) skal de melde de inn alt de ser som kan medføre brann. I perioden mellom 15. april og 15. september er det et generelt bålforbud. I denne perioden er det  forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

– Vi har avtale med brannvesenet om å varsle om det vi ser. Brenner man bråte, melder vi fra til 110-sentralen om det. Da er det opp til brannvesenet å avgjøre hva de gjør med opplysningene. Enkelte ganger rykker de ut, andre ganger tar de kontakt med grunneier. Alt for å hindre at det oppstår brann, sier han.

LES OGSÅ: Rykket ut til brennende container og gressbrann

Ser godt

Rønning vil ikke ut med når de er ute og flyr. Dette fordi at man ikke skal kunne spekulere i dette.

– Vi er ute en gang i døgnet. Ved behov kan vi være ute flere ganger. Vi ser godt og det vi ser varsler vi videre. Tenner du deg en feit sigar, så ser vi røyken, sier han.

Ved skogbrann bistår også brannflyet med hjelp.

– I en skarp situasjon kan vi veilede brannmannskapene på bakken slik at de finner lettere fram. Etter at en brann er slukket, kan vi lett kontrollere om det enkelte steder skulle blusse opp igjen, sier han.

Opplæring

De som bemanner flyet, er godt forberedt. I tillegg til å være piloter, skal de håndtere nødsamband, GPS og kart og kompass.

– Alle er vi piloter. Når vi er oppe det en fartøysjef og en observatør. Så langt er vi åtte personer som deltar i dette. For å kunne delta må man ha blitt kurset i bruk av nødnettet. Vi må også ha utsjekk på GPS. I tillegg har vi alltid backingsystemer. Faller GPS ut, bruker vi kart. Dette skal vi kunne fram og tilbake, også når det rister i flyet, sier han.

Alvor

Brannvesenet har disse rådene dersom man skulle oppdage brann.

– Publikum er svært observante og erfaringsmessig raske til å umiddelbart ringe 110 om de oppdager røyk eller brann i terrenget. Da en skog og gressbrann kan spre seg svært raskt i er det viktig å varsle andre personer som kan være truet av brannen, skriver Vestviken interkommunale brannvesen (VIB) på egen facebooksider.

Start slokkingsarbeidet hvis det mulig

Skulle det begynne å brenne, kan du følge disse tipsene, men vær forsiktig.

– Slokking av skogbrann er farlig arbeid, Vær svært forsiktig og ta aldri sjanser! Ikke opphold deg på steder der du risikerer at flammene kan omringe deg, advarer brannvesenet.

– Som slukkemiddel kan du  lage et effektivt redskap med et lite løvtre på om lag to meter. Fjern kvister nedenfra til det er igjen en dusk i toppen av treet. Bruk treet som en feiekost, ikke slå, og fei flammene tilbake i brannområdet. Det er også mulig å bruke sand eller tepper for å kvele flammene. Hvis du har tilgang til vann kan både hageslange, hagekanner og bøtter selvsagt gjøre nytte, skriver VIB.