– Transformatoren ved renseanlegget var for liten

Årsaken til at trafoen ved renseanlegget eksploderte var at den var underdimensjonert i forhold til den nye belastningen.