Timer etter visningen, begynte huset å brenne. Ennå har ingen av interessentene meldt seg for politiet

Politiet etterlyser fortsatt folk som var på visningen i huset som brant torsdag i forrige uke.