Nye løsninger skal redusere inngangsbilletten til boligmarkedet: – Dette er vår respons på medieoppslag om dyre leiligheter

Lokker med gjesterom, bildeling og billig boliglån for å selge de nye leilighetene.