Klokkergården trukket fra markedet

«Feil» farge på kommuneplankartet gikk kraftig utover verdien av Klokkergården-eiendommen. Nå søker eier (kommunen) bygningsmyndigheten (også kommunen) om at huset skal kunne brukes som bolig. Kommunalsjefen regner med snarlig løsning.