Jubelen sto i taket både på Hos Flyvern Pub og på Båthuset mandag kveld, der henholdsvis Fremskrittspartiet og Høyres medlemmer samlet seg for å følge valgresultatene som kom inn.

Ikke rart – begge partier kan notere seg for framgang, og ikke minst: Begge partier kan mer eller mindre innkassere rolle i posisjon for de neste fire årene.

For selv om det har vært enkelte uenigheter mellom partiene de siste fire årene, ville det være en sensasjon om det største partiet Høyre skulle vende ryggen til Fremskrittspartiet i forhandlingene som nå begynner.

Men tross dette, og det faktum at de to blå til sammen får over 50 prosent av mandatene i det neste kommunestyret: Ikke vent noen dans på roser de neste fire årene.

For de to partiene må finne ut av en rekke potensielle knuter på tråden framover. For eksempel er budskapet om eiendomsskatt den neste perioden forskjellig: Høyre vil “få eiendomsskatten ned”, FrP snakker om “veien ut av eiendomsskatten”.

Uansett mål: For begge handler det nå om å spare penger i en kommune med stadig økende utgifter. Det er selvsagt en utfordring, men framgangsmåten til de to partiene spriker en god del.

For eksempel vil FrP konkurranseutsette “en del tjenester og produksjon”, og nevner sektorene barnehage, skole og eldreomsorg. Høyre har på sin side vært tydelige på at de ansatte nå må få ro etter blant annet en langvarig sammenslåingsprosess, og skriver i et leserinnlegg nylig at de “ikke tror på en storstilt konkurranseutsetting i Holmestrand”.

Hva gjelder det daglige arbeidet i administrasjonen, vil FrP kutte i konsulenttjenester og overlate mer av dette til ansatte i administrasjonen. Samtidig tar de til orde for at “nye stillinger i sentraladministrasjonen må begrunnes og godkjennes av formannskapet”.

Det er ikke vanskelig å se for seg at dette rimer dårlig med Høyres budskap om å “skape en kultur der alle fra kommunedirektør og nedover opplever en arbeidsplass de ønsker å være, ikke et sted man bare er innom på veien til noe bedre” – med et tydelig henblikk på det vanvittige gjennomtrekket av kommunalsjefer som har vært siden kommunesammenslåingen.

Vi kommer heller ikke utenom den potensielle hete poteten Galleberg skole. Jan Fredrik Vogt (FrP) har vært tydelig i media på at det ikke er aktuelt for ham å være med på å legge ned skolen. Det er neppe tvil om at dette standpunktet har bidratt til at hans parti ble størst i Galleberg krets – og mer enn dobbelt så store som Høyre. En slik oppslutning forplikter.

Les også

Høyres løfte til deg: Ansvarlig styring og helhetlig tenkning

Samtidig har Høyre vært tydelige på det motsatte standpunktet: At Galleberg skole må legges ned for heller å styrke selve innholdet i skolene. Høyre under Alf Johan Svele har jo også tidligere lagt ned skoler i Holmestrand og holdt fram dette som en viktig del av forklaringen på at kommuneøkonomien ble styrket under hans ordførertid.

Med andre ord: Det må knekkes noen egg for å lage den omeletten som kalles politisk plattform for de neste fire årene. Vi venter i spenning på å se hvilke det blir.

Les også

Kommunens økonomi må dessverre gjennom litt av en hestekur