Fullsatt allehelgensgudstjeneste i Holmestrand kirke

05. november 2017, kl. 13:24

Allehelgensgudstjeneste med klassiske musikkinnslag slo bra an i Holmestrand.