Bidrar til et løft for unge

Det skal bli moro å se hva 250.000 kroner kan bidra med til lokale tiltak.