Betydelig handle-økning i Holmestrand i fjor: God lokal handel i 2019

Av

Tabellene for hele 2019 viser at hver innbygger i Holmestrand kommune i gjennomsnitt handlet for 72.639 kroner i egen kommune i fjor.