Bent Høie: – Jeg har bedt helseforetaket følge opp Holmestrand kommunes ønske

Delt sykehusløsning for den nye kommunen ser etter alle solemerker ut til å bli et faktum.