Bedre og bedre dag for dag: Stadig færre ledige i Holmestrand

Arbeidsledigheten i Holmestrand går ned så å si fra dag til dag nå.