Målte sjøbunnen utenfor Holmestrand

La du også merke til den uvanlige farkosten? Den skal bidra til bedre sjøkart i vårt område.