Barnehagene i Holmestrand: Sprengt kapasitet i sentrum - 42 ledige plasser i Hof

I Hof er det stor ledig kapasitet, Eidsfoss barnehage er nærmest uten nye søkere. I Holmestrand er kapasiteten delvis sprengt, og i Sande driver de barnehagene mye billigere enn i Holmestrand. Det er nok å ta tak i barnehagesektoren når kommunene slår seg sammen i 2020.