– Nå om dagen får vi ekstremt med forespørsler, sier Veronika Skansen.

Holmestrand-kvinnen startet Vestfold-avdelingen til Hjelp oss å hjelpe (se fakta) i august 2012. Sesongbytte innebærer mye å gjøre for foreningen som er så viktig for mange.

– Barna vokser mye gjennom sommeren, og da passer ikke klærne lenger. Det merker vi godt. Mange trenger hjelp til å skaffe nye klær, sier Skansen.

– Akkurat nå sitter vi med 18 familier i Vestfold som trenger mat og som vi ikke har klart å hjelpe ennå, illustrerer hun.

– Det trenger ikke være dyrt å hjelpe. Tørrvareskapet og fryseboksen kan være gullgruver, legger hun til.

Mørketall

Det er først nå i høst at Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har lansert tall for barnefattigdom brutt ned på kommunenivå. De viser at oppunder 5.000 barn i Vestfold lever i det Bufdir kaller relativ fattigdom.

Skansen er ikke overrasket over omfanget – men det tror hun mange andre er.

– Jeg får stadig kjeft om at «det finnes ikke fattige familier». Men det gjør det. Folk prøver å holde en maske utad, fordi det å bli sett på som fattig kan gi mobbing blant barn. Men det gjelder langt flere enn du tror, sier Skansen.

Hun forteller at organisasjonen har merket en oppsving i antall henvendelser etter at regjeringen gjorde endringer i uføreutbetalingene ved nyttår i fjor. Nye forespørsler kommer daglig. Før jul ber oppimot tusen familier om hjelp, ifølge Skansen.

Hun anslår at 95 prosent av sakene deres gjelder småbarnsfamilier – stort sett etnisk norske.

Hjelp oss å hjelpe

  • Landsdekkende lavterskel-tilbud drevet på dugnad. Startet i 2011.
  • Hjelper hovedsaklig barne-familier i økonomisk krise.
  • Støtter ikke med penger, men i form av klær, mat og noe utstyr til aktiviteter.
  • 13 jobber frivillig for Vestfold-avdelingen.

 

– Levde på 940 kroner

Veien ut i fattigdom kan være kort. Det kan være en stor regning som plutselig dukker opp, eller en ventet utbetaling som uteblir. Skansen har vært der selv.

– Jeg har selv opplevd å leve på 940 kroner måneden, i syv måneder. Det var tiden det tok for Nav å innvilge overgangsstønaden jeg hadde krav på, sier Skansen. Hun forteller at hun havnet i knipa da barnefaren forlot henne og hun måtte si opp skiftjobben for å ta vare på spedbarnet sitt.

– Du får det til å gå rundt på et vis. Jeg hadde en snill huseier, og barnet ammet fortsatt, så det jeg måtte prioritere var mat til meg selv, sier Skansen.

Nav Holmestrand-leder Inger Michelsen har blitt bedt om å kommentere påstandene, men besvarte ikke våre henvendelser i går.

– Det er nok denne opplevelsen som har gjort at jeg brenner sånn for dette, legger Skansen til.

Jeg får stadig kjeft om at «det finnes ikke fattige familier i Norge». Men det gjør det.

Veronika Skansen Hjelp oss å hjelpe Vestfold

LES OGSÅ: Jon Mørk ga 50.000 kroner i førjulspresang til lokale familier

Hjelp fra innsiden

Personer som arbeider i Nav er i dag tilknyttet Hjelp oss å hjelpe, forteller Skansen.

– De vet hva man har krav på. Om de kan hjelpe familier med å få inn et par ekstra tusenlapper i måneden, sier det selv at det er viktig.

Dette er de fattige familiene

Det finnes flere definisjoner på barnefattigdom. I denne saken tar vi utgangspunkt i det Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) kaller familier med vedvarende lavinntekt. Det vil si at husholdningen over tre år har hatt en inntekt på under 60 prosent av gjennomsnittet i Norge.

Disse familiene lever ifølge Bufdirs definisjon i relativ fattigdom, det vil si at de mangler muligheter for å delta sosialt på lik linje med resten av samfunnet.

Grensen er som følger:

Enslig forsørger med ett barn: 269.600 kroner

Enslig forsørger med to barn: 331.900 kroner

Enslig forsørger med tre barn: 394.100 kroner

Par med ett barn: 373.300 kroner

Par med to barn: 435.600 kroner

Par med tre barn: 497.800 kroner

Par med fire barn: 560.000 kroner

Andel fattige barn i Vestfold

4.957 barn i Vestfold – 10,8 prosent – bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt (avisen tar forbehold om noe unøyaktige tall):

Tjøme: 14,2 prosent (115 av 885 barn i kommunen)

Sandefjord: 12,8 prosent (1.102/9.737)

Larvik: 12,5 prosent (997/8.918)

Horten: 12,2 prosent (612/5.661)

Lardal: 11,6 prosent (52/523)

Stokke: 11,1 prosent (249/2.566)

Re: 10,2 prosent (198/2.158)

Andebu: 10,1 prosent (117/1.337)

Sande: 8,2 prosent (154/2.130)

Svelvik: 7,9 prosent (95/1.310)

Hof: 7,7 prosent (47/676)

Holmestrand: 7,3 prosent (141/2.175)

(Bufdir.no oppgir ikke tall for Nøtterøy kommune)