Bane NOR Eiendom AS har utarbeidet skisser for forslag til ny administrasjonsbygning for Holmestrand kommune. Det er tre tilbydere som nå har kommet med forslag til ny administrasjonsbygning. Fra før har Jarlsberg presentert Holmestrand Utviklings planer ved den søndre inngangen til jernbanestasjonen.

LES OGSÅ:

Gammel smie

I Bane NOR Eiendoms skisser er det foreslått en hesteskoformet bygning bygd rundt den gamle Smia. Smia er det eneste bygningen som gjenstår fra den gamle jernbanestasjonen i Holmestrand.

Gamle Holmestrand stasjon ble åpnet i 1881.

Smia er dermed minst 142 år gammel.

– Prosjektet vil ivareta denne historiske bygningen. Vi har derfor lagt vekt på en bevaring av den gamle Smia og å forsterke aksen mellom sentrum og dagens knutepunkt. Beliggenheten er visuelt godt synlig fra flere sider og vil være et godt tyngdepunkt i en videre utvikling av byen, sier prosjektsjef Tom Roger Rystad i Bane NOR Eiendom.

Hvis Bane NOR vinner konkurransen ser Rystad for seg at Smia kan bli brukt til publikumsrettet virksomhet, for eksempel til utstillinger, by-lab, informasjonssenter og som en møteplass.

(Saken fortsetter)

Tre til fire etasjer

Den u-formede bygningen som er tegnet rundt Smia, er foreslått bygd i tre til fire etasjer.

– Poenget er at den nye og den gamle bygningen «snakker» sammen arkitektonisk sett. Vårt forslag tar ikke sikte på å kombinere leiligheter med ny administrasjonsbygning. Vi tar kun sikte på å tilby lokaler til kommunen, presiserer Rystad.

I forslaget fra Bane NOR Eiendom er det lagt opp til kantine i første etasje.

– Den henvender seg inn mot gårdsrommet, men også ut mot parker og inn mot stasjonsområdet. Kantinen kan også tenkes å ha en fleksibel løsning hvor en kan tilby bevertning til andre besøkende for deler av døgnet, utbroderer Rystad.

Mot øst i den nye bygningens 1. etasje er det tegnet inn høye glassvegger med fri sikt ut mot den sentrale plassen og Smia.

– Her er det lagt til rette for interaksjon med publikum. Man kan tenke seg muligheten for at de som trafikkerer dette trafikknutepunktet kan få kjøpt seg en kopp kaffe eller annet ved å stikke innom.

(Saken fortsetter)


Tenke miljø

Rystad understreker at de er ambisiøse på miljøfeltet.

– Vi tar sikte på at bygningen skal «BREEAM»- sertifiseres som «very good» eller «excellent». Videre sikter vi mot energikarakteren A, uttaler Rystad.

Energikarakteren sier noe om energistandarden til bygningen og dermed noe om forventet forbruk av energi. A er den beste energikarakteren.

– Miljøambisjonene er tatt med helt fra starten av og er med på å påvirke design, løsning og innhold, sier prosjektsjefen.

Han opplyser til Jarlsberg at prosjektet har en ferdig oppvarmingsløsning, men har ikke gitt oss noen detaljer om denne.

(Saken fortsetter)


Fordrøyning?

Hvordan takene skal utformes er ikke detaljplanlagt i forslaget fra Bane NOR.

Fordrøyning er en prosess hvor regn-, flom- eller spillvann holdes tilbake for å dempe og forsinke avrenning til områder som ligger nedstrøms.

Slik fordrøyning kan forhindre flomskader.

– Kan det bli aktuelt med tekniske løsninger for fordrøyning av overvann fra takene?

– Det er naturlig å tenke fordrøyning, men dette har vi ikke gått inn i detalj ennå. Det er et stykke fram for å klarlegge en del av detaljene i prosjektet, sier Rystad.

Han håper det beste foran beslutning om valg av alternativ, som han er informert om vil finne sted i november.

8. september gikk forøvrig fristen for innlevering av forslag til konkurransen ut.

November-mål

Kommunedirektør Lars Joakim Tveit opplyser at administrasjonen arbeider mot å legge fram sitt forslag til vedtak i saken i november.

– Det er hva vi vil forsøke, men det er ikke helt sikkert at vi får det til. Det er flere i kommuneadministrasjonen som arbeider med denne saken, men vi vil også sørge for en ekstern økonomisk vurdering før saken blir lagt fram for politikerne, sier Tveit.