(Gjengangeren)

Den ferske Kandidatundersøkelsen 2022 viser at Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er blant landets universiteter og høyskoler som kommer best ut på arbeidslivsrelevans. Det melder USN på sin hjemmeside.

Les også (+): Fire nye bedrifter så dagens lys i Horten - mens fire forsvinner

– Dette er hyggelige tall for USN. Det er viktig for oss å ha kunnskap om hvordan studentene og kandidatene fra oss vurderer utdanningen sin. Undersøkelsen gjenspeiler at studentene våre får ny kunnskap og innsikt som arbeidslivet faktisk trenger, sier viserektor for utdanning, Ingvild Marheim Larsen til USN.no.

Verdifull innsikt

Kandidatundersøkelsen gjennomføres annethvert av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen gir landets universiteter og høyskoler viktig og verdifull innsikt i blant annet hvordan kandidatene opplever egen kompetanse når de går ut i arbeidslivet.

Kandidatundersøkelsen 2022 viser at USN skårer best i klassen på hvor fornøyde kandidater fra teknologifag og helse- og sosialfag er med studiets relevans for arbeidslivet.

  • Teknologiske fag: 52,4 prosent av uteksaminerte USN-studenter i undersøkelsen er svært fornøyde med studiets relevans for arbeidslivet. Plasserer USN på 1. plass blant landets universiteter og høyskoler. Helse og sosial: 60,9 prosent av studentene er svært fornøyd. USN på 1. plass.
  • Humanistiske fag: 46,7 prosent av studentene er svært fornøyd. USN på 2. plass.Økonomiske og administrative fag: 52,3 prosent er svært fornøyd. USN på 3. plass.Lærer og pedagogikk: 40 prosent er svært fornøyd. USN på delt 3. plass.

– Som et universitet som skal være tett på samfunns- og arbeidsliv, er det viktig at studentene opplever at utdanningen de får ved USN er relevant for arbeidslivet, sier Ingvild Marheim Larsen til USN.no.

Brukes til å lykkes

Økt arbeidslivsrelevans har vokst frem som et særlig viktig kvalitetsmål i høyere utdanning, understreker USN. Samfunnsoppdraget til universiteter og høyskoler er blant annet å utstyre studentene med essensiell kompetanse, og forberede dem på hvordan denne kan brukes til å lykkes i arbeidslivet.

Med campuser i Horten, Bø, Drammen, Kongsberg, Notodden, Rauland, Ringerike og Porsgrunn samarbeider USN tett med arbeidslivet. Praksis er en sentral del av utdanningene.

Les også (+): Britt, Vilde og Stine åpnet dørene til en ny butikk i Horten: – Slår det an, blir vi her lengre

– Resultatene fra Kandidatundersøkelsen 2022 skal brukes i vårt alltid pågående arbeid med kvalitet i utdanningene. Studiebarometeret kartlegger også arbeidsrelevans, men det er fint å ha flere kilder som belyser temaet som er så sentralt for USN, sier Marheim Larsen til USN.no.