(Tønsbergs Blad)

Det var ved 19-tiden alarmen gikk på Speira (tidligere Hydro) Aluminium.

– Det er et branntilløp ved en smelter. Det skal være brann i olje, ikke i aluminium, opplyser Vestfold interkommunale brannvesen.

Politiet ba umiddelbart publikum om å holde seg innendørs og ikke trekke mot brannstedet i Weidemanns gate.

Bedriften har eget industrivern og mannskapene gikk i gang med slokking. I tillegg rykket stasjon Kopstad ut til stedet sammen med politi og ambulansepersonell.

Ved 19.20-tiden opplyste politiet at det ikke var eksplosjonsfare.

Det er ikke meldt om personskader, men politiet opplyser at ansatte som kan ha vært eksponert for røyk blir sjekket av helse.

Ifølge brannvesenet oppsto brannen da hydraulikkolje antente.

– Oljen sprutet ut som følge av et slangebrudd i tilknytning til en valse. Brannen ble slukket av mannskapene i industrivernet. Våre brannmannskaper gjorde ingen innsats, sier brannmester Svein Helge Skjerdal.

(Saken fortsetter under bildet)

Internt beredskapspersonell

Anlegget i Weidemanns gate består av et støperi og et valseverk. Smelting av aluminium foregår i to smelteovner i støperiet samt et roterovnsanlegg som gjenvinner aluminium. Til oppvarming av smelteovnene og roterovnene benyttes LPG (propan/butan), opplyser Speira i et skriv publisert på Holmestrand kommunes hjemmesider.

De skriver at ved uhell og ulykker varsles internt beredskapspersonell via interne varslingssystemer. Ved en eventuell storulykke oppfordres det til å:

■ Oppholde seg innendørs

■ Lukke dører, vinduer og lufteluker

■ Etterkomme alle instrukser gitt av redningsledelse eller politi gjennom media eller direkte.

Saken oppdateres.