Avsluttet byggeprosjektet med klatreskulptur

Dulpen har fått et nytt aktivitetstilbud, som snart kan tas i bruk.