Flere og raskere tog på Vestfoldbanen, heter det fra Jernbanedirektoratet, men det betyr ikke noe for Holmestrand og Sande, for der vil togene være så raske at halvparten kjører rett forbi.

– De reisende langs Vestfoldbanen vil få et langt bedre togtilbud enn i dag når dobbeltsporet fra Tønsberg til Oslo står ferdig i 2025, og rutetilbudet justeres. Reisetiden mellom Oslo og Tønsberg vil bli redusert med om lag ti minutter på regionekspresstogene. Ambisjonen om fire tog i timen i grunnrute oppnås ved å forlenge de eksisterende pendlene med regiontogene mellom Dal-Drammen og regionekspresstogene mellom Lillehammer-Drammen, til Tønsberg. Det sier samferdselsminister Jan-Ivar Nygård.

Det er bare det at Nygård ikke snakker om de som reiser fra Holmestrand og Sande. For de får verken et bedre togtilbud, eller de fire avgangene i timen som pendlere og andre i flere år har blitt lovet, så snart dobbeltsporet mellom Tønsberg og Oslo ligger der ferdig til bruk. Altså i 2025. Riktignok blir det to avganger i timen, mot en i dag, men tilbudet kan ikke sies å bli bedre når den som reiser knapt har funnet sitt sete før tog må byttes enten i Tønsberg for reiser sørover, og i Drammen, for de som skal til Oslo, eller Gardermoen.

«tog så raske at halvparten kjører forbi»

Med to og ikke fire avganger blir det et kvarter ekstra i mellom på ruteplanen, men det som kan være en vel så god grunn til å stille kritiske spørsmål om, er en fortsatt irritasjon over det som sannsynligvis vil være et kapasitetsproblem i rushtiden.

I stedet for å vite med sikkerhet at du kan bruke tiden hjem fra Oslo i et sete med god plass for litt arbeid på pc-en eller med ei bok, så må du kanskje stå til Drammen før et sete blir ledig, slik det mange ganger har vært med enkeltsporet og overfylte tog.

Det kan føre til at folk dropper toget, som vil gå på skinner til flere titalls milliarder, mens togpassasjerer heller velger bilen. Og det midt i det grønne skiftet.

– En gedigen mismatch mellom milliardinvesteringene som er lagt i Vestfoldbanen, og det framtidige tilbudet som presenteres, har ordfører Weggesrud kalt det.

Nå skal hun selv ta toget til Oslo for å bruke utestemmen. Det er nok også nødvendig for å ha en sjanse til å bli hørt. Et direktorat og en minister som skifter mening, når forslaget begrunnes med stordriftsfordeler, har vi knapt hørt om. Men det er lov å håpe.

Synd for alle de som har satset på Holmestrand som bo- og arbeidssted, begrunnet i de gode pendlermulighetene som skulle komme.

Det var nesten for godt til å være sant, for nå kan Holmestrand miste en av knaggene for å bli kalt Norges mest attraktive kommune.