Hører du skriking på Eplerød søndag, trenger det ikke nødvendigvis bety fare på ferde

Søndag blir våren skreket velkommen i Løkfabrikken på Eplerød.