Gå til sidens hovedinnhold

Så høy var snittlønna i 2016

Artikkelen er over 4 år gammel

Her kan du sjekke gjennomsnittlønna i 19 ulike bransjer i Norge.

(Siste)

[FriFagbevegelse]  Statistisk sentralbyrås forskere har lagt fram ferske tall for årslønna i fjor. Gjennomsnittlig årslønn for ansatte i alle næringer var i fjor 524.600 kroner. I 2015 var snittlønna 516.000 kroner.

Statistikken for årslønna er ikke brutt ned i yrker, men næringer.

Dette er årslønna i gjennomsnitt:

 • 1. Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass 850.900
 • I 2015: 836.300. Lønnsøkning i prosent: 1,7.
 • 2. Finansierings- og forsikringsvirksomhet 772.400
 • I 2015: 746.400. Lønnsøkning i prosent: 3,5.
 • 3. Informasjon og kommunikasjon 681.600
 • I 2015: 665.900. Lønnsøkning i prosent: 2,4.
 • 4. Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 672.700
 • I 2015: 659.800. Lønnsøkning i prosent: 2.
 • 5. Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 652.500
 • I 2015: 646.500. Lønnsøkning i prosent: 0,9.
 • 6. Omsetning og drift av fast eiendom 629.000
 • I 2015: 622.000. Lønnsøkning i prosent: 1,1.
 • 7. Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 556.700
 • I 2015: 545.000. Lønnsøkning i prosent: 2,1.
 • 8. Industri 538.200
 • I 2015: 530.200. Lønnsøkning i prosent: 1,5.
 • 9. Transport og lagring 526.100
 • I 2015: 521.300. Lønnsøkning i prosent: 0,9
 • 10. Undervisning 511.200
 • I 2015: 501.300. Lønnsøkning i prosent: 2.
 • 11. Bygge- og anleggsvirksomhet 497.200
 • I 2015: 484.200. Lønnsøkning i prosent: 2,7.
 • 12. Vann, avløp, renovasjon 487.800
 • I 2015: 476.800. Lønnsøkning i prosent: 2,3.
 • 13. Annen tjenesteyting 485.800
 • I 2015: 473.200. Lønnsøkning i prosent: 2,7.
 • 14. Helse- og sosialtjenester 477.900
 • I 2015: 468.100. Lønnsøkning i prosent: 2,1.
 • 15. Varehandel, reparasjon av motorvogner 468.900
 • I 2015: 456.300. Lønnsøkning i prosent: 2,8.
 • 16. Kultur, underholdning og fritid 458.400
 • I 2015: 447.900. Lønnsøkning i prosent: 2,3.
 • 17. Forretningsmessig tjenesteyting 446.000
 • I 2015: 439.700. Lønnsøkning i prosent: 1,4.
 • 18. Jordbruk, skogbruk og fiske 429.400
 • I 2015: 414.300. Lønnsøkning i prosent: 3,6.
 • 19. Overnattings- og serveringsvirksomhet 357.100
 • I 2015: 350.200. Lønnsøkning i prosent: 2.

Endringen i prosent for årslønn fra 2015 til 2016 er i gjennomsnitt 1,7 prosent. Det er litt mer enn endringen i månedslønn som i snitt er 1,6 prosent.

Fordi folk får lønnstillegg på ulik tid på året og de uregelmessige tilleggene og bonusene svinger litt gjennom året, blir det ikke riktig å gange gjennomsnittlig månedslønn med tolv.

Gjennomsnittlig månedslønn måler SSB i september hvert år. Det henger sammen med SSBs forberedelser til lønnsoppgjøret. For å rekke og ha statistikken ferdig til Teknisk beregningsutvalg, må de måle lønna i september. Teknisk beregningsutvalg for lønnsoppgjørene legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi. (ANB)

Kommentarer til denne saken