(Sande Avis)

Den nye gapahuken ved Kalmovannet har allerede vært i bruk i et par måneders tid.

Forrige fredag fant den offisielle åpningen sted. Den sto leder av Holmestrand kommunes Hovedutvalg for kultur, oppvekst og frivillighet, Anya Alme og leder for landbrukskontoret, Bjørn Elnan, for, sammen med dugnadsgjengen som har bygd gapahuken, og andre bidragsytere til prosjektet.

– Området rundt Kalmovannet er et av de fineste turområdene i kommunen vår, og jeg har vært her mye med egen familie. Det er flott å se at dugnadsånden lever, og at frivillighet sammen med kommunen skaper resultater, sa Anya Alme under åpningen.


Dugnadsarbeid

Det er et godt stykke arbeid som ligger bak etableringen, og det er gode krefter fra Sande Jeger og Fiske Forbund, Kalmovannet og omegn hytteforening (KOHF) og Sande Friluftsråd med bidrag fra næringslivet som har stått i bresjen.

Sindre Stampe i dugnadsgjengen forklarte til Sande Avis i februar at en gapahuk på Kalmovann hadde vært i tankene til KOHF i åtte-ti år, og at det var de omdiskuterte planene om tretopphytter ved vannet som blåste liv i ideen. Planene om tretopphytter ble skrinlagt kort tid etter. I motsetning til disse, er gapahuken ment å brukes fritt av allmenheten.

(Saken fortsetter under bildet)


Friluftsliv

Leder for landbrukskontoret og kommuneskogen, Bjørn Elnan, benyttet anledningen til å fortelle litt om kommuneskogen. Holmestrand kommune er den tredje største skogeieren i Vestfold med 21.000 dekar skog. Mye av denne skogen er i gamle Sande kommune, og er et resultat av at kommunen siden tidlig på 1900-tallet har kjøpt opp skog.

– En viktig oppgave for Holmestrand kommune er å legge til rette for friluftsliv og at innbyggerne kan komme ut og bruke de flotte skogsområdene i kommunen vår. Gapahuken på Kalmovann er et flott tiltak for gode opplevelser i skogen, fastslo Elnan.

Kommuneskogen drives profesjonelt, og hogsten var på hele 4.000 kubikkmeter siste år. Skogsdriften skal være bærekraftig og det er et mål at forvaltningsplanen er i samsvar med prinsippene til FSC (Forest Stewardship Council), opplyser Holmestrand kommune.