Gå til sidens hovedinnhold

Åpen sak: Her er kveldens pressemelding fra kommunen

Her er kveldens informasjon fra Holmestrand kommune. Det er en svært omfattende pressemelding om hvilke tiltak som settes i verk fra midnatt. Det er påvist fem nye smittetilfeller siden onsdag. Det er også smitte ved Ekeberg og Hof skoler, og ved Holmestrand sykehjem.

Holmestrand: Det er en betydelig økning i smitte av den engelske virusvarianten i Vestfold-kommunene, også i Holmestrand. Etter ønske fra kommunene, og anbefaling fra Statsforvalteren, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, iverksetter regjeringen regionale tiltak fra midnatt, natt til fredag 5. mars. Tiltakene varer til og med tirsdag 16. mars.

- Det har vært et økende antall smittetilfelle den siste uken, spesielt de siste dagene, sier kommunedirektør Hans Erik Utne.

- Vi ber innbyggere og næringslivet sette seg inn i tiltakene som berører dem, og innbyggere om å begrense sine nærkontakter i denne perioden på 14 dager.

LES OGSÅ: Regjeringen innfører strenge koronatiltak i Vestfold-kommuner: - Nødvendig å agere kraftfullt

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt

Treningssentre, men følgende tilbud kan holde åpent:

· rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

· individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

Svømmehaller o.l. men følgende tilbud kan holde åpent:

· skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.

· rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

· annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Bingohaller, spillehaller og tilsvarende steder.

Museer.

Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs. Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år (og ingen andre innendørs.) Men en kan ha utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere.

LES OGSÅ: Sjettetrinn og fjerdetrinn på Ekeberg skole må i karantene

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler

· Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet, med unntak av Hof skole og Ekeberg skole, som er på rødt nivå fra fredag 5. mars. Sande videregående og Holmestrand videregående kommer også på rødt nivå.

· Lokalene ved universiteter, høyskoler, fagskoler, opplæring for voksne i grunnskole, voksne i videregående og voksne som får opplæring etter introduksjonsloven og integreringsloven (Voksenopplæringen), samt kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss stenges for alle elever og studenter. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. Undervisningen gjøres digitalt.

· Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.

· Lokaler ved skoler godkjent etter friskolelova kapittel 6A skal ikke være stengt for elevene.

· Institusjonene kan holde lokalene åpne dersom det er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.

Påbud om hjemmekontor for alle som kan

· Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.

Arrangementer utenfor hjemme forbys

· Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon.

· På arrangement i tros- og livssynshus kan det ikke være mer enn 20 personer til stede når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. På begravelse eller bisettelse gjelder de nasjonale reglene om antall.

· Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Mulig skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve skjenkebevillingen står det i forskriften, men sto ikke i regjeringens pressemelding, derfor avventer vi svar fra Statsforvalteren på hva som gjelder.

Påbud om å bruke munnbind

· Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

· Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

· Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

· Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Butikker

· Kan holde åpent.

Restauranter, kafeer, barer og hoteller

· Nasjonale regler gjelder.

Anbefalinger:

· En bør ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes utendørs.

· Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer ut over nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.

· Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f.eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).

· Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.

· Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus.

· Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.

· Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.

· En-til-en virksomheter, for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.

· Testing og oppfølging av nærkontakter og husstandsmedlemmer:

§ personer som er i smittekarantene anbefales å teste seg på dag 7-10 i karantenetiden.

§ nærkontaktene som er knyttet til et utbrudd av det muterte koronaviruset, testes med PCR-test både ved inngang til karantenen (med en gang de er definert som nærkontakt) og utgang av karantenen (tidligst dag 7).

§ husstandsmedlemmer av nærkontakter bør være i karantene frem til første PCR-test foreligger for nærkontakten. Dette gjelder i utbrudd tilknytning til den engelske virusvarianten.

Hele Vestfold har fått regler, men noen kommuner har strengere tiltak enn Holmestrand

Ekeberg skole og Hof skole på rødt nivå

Fra fredag 5. mars går Ekeberg skole og Hof skole i rødt nivå, grunnet påvist smitte av covid-19. Foreldre og foresatte får nødvendig informasjon fra skolene. Sande videregående skole og Holmestrand videregående skole kommer også på rødt nivå.

Påvist smitte ved Holmestrand sykehjem

Det er påvist smitte hos en ansatt ved sykehjemmet. Smittesporing og testing pågår. Vi holder stengt for besøk ved sykehjemmet i første omgang frem til mandag på grunn av situasjonen.

Detaljert informasjon om smittesituasjonen ved Ekeberg skole, Hof skole og Holmestrand sykehjem kommer etter kriseledelsens møte 5. mars kl. 12.

Om smittesituasjonen i Holmestrand kommune

Det er fem nye smittet siden onsdag med covid-19, og totalt 19 i isolasjon nå. 238 innbyggere bosatt i Holmestrand kommune har vært bekreftet smittet siden mars. Antall personer avisolert totalt er 219. Det har vært ett koronarelatert dødsfall.

Smittesporingsarbeidet pågår, det er foreløpig ingen kjent smittevei for de nye fem tilfellene.


Kommentarer til denne saken