Sentrumsskolen er tvingende nødvendig. De gamle skolene er i så dårlig forfatning at branndører ikke lukkes, vinduer ikke kan åpnes, elevene ikke går på toalettet, ventilasjonssystemene ikke fungerer godt nok og lærerne og elever ikke har plass nok.

LES FREDER ENEVOLD BERGUNS LESERBREV HER: Valg 2023: Handling = Konsekvens

Behovet for den nye skolen var faktisk alle tre kommunestyrer enige i – både kommunestyret i Holmestrand, i Sande og i Hof. Sentrumsskolen lå som det eneste investeringsprosjektet i plattformen for sammenslåing og ble vedtatt i alle tre kommunestyrer.

Av hensyn til at dette var en stor og tung investering, mente Sande at det ikke var rett å ta investeringsbeslutningen det siste året som egen kommune, men at beslutningen måtte fattes i det nye kommunestyret i den nye kommunen.

Det nye kommunestyret var også enig i at behovet var stort og at skolen måtte prioriteres. Det samme mente de at Kleiverud skole måtte.

Vi kan legge til at Ekeberg skole er stappfull og må bygges ut, at Botne skole trenger ny hall og flere klasserom, at Gullhaug og Knutseskogen barnehage ikke har godkjente lokaler pr i dag, at Hof skole trenger betydelig oppgradering og at Haga barnehage trenger nye lokaler. Ingen av disse var nevnt i plattformen som investeringsbehov, men er allikevel høyst reelle og presserende behov. Og i sum er de faktisk mye dyrere enn sentrumsskolen.

Vi kunne nevnt investeringsbehovet i helsesektoren fremover også, men vi tror at alle som har lest seg frem til hit, forstår at behovet for investeringer er svært stort.

Vi kan legge til at driftsøkonomien var langt verre i en av de tidligere kommunene enn det vi ble forespeilet før sammenslåingen. Dette fikk vi rede på ved regnskapsavslutning for de tidligere kommunen i februar 2020.

Hadde vi ikke innført skatten i 2021, ville vi måttet kutte dramatisk i alle tjenestene våre. Altså i lærere, sykepleiere, kulturskole, aktivitetssentre for eldre og på vedlikehold og skjøtsel. Det ville vi ikke. Og DET er bakgrunnen for at eiendomsskatten ble innført.

At eiendomsskatten har økt veldig mye i år, kan Bergun takke Høyre for. Det er nemlig deres budsjett vi styrer etter i år. Fjoråret styrte vi på Krf sitt budsjett, som ble vedtatt ved hjelp av H og Frp. I tillegg stemte de to uavhengige representantene for begge disse budsjettene.

Det vil si at alle de borgerlige, samt de to uavhengige, stemte for et budsjett som har høyere eiendomsskatt enn hva AP og SP sitt budsjett hadde i år.

Ap/Sp mente nemlig at en så høy eiendomsskatt var en for tung bør å legge på innbyggerne i år, på toppen av alle prisøkninger og renteoppganger. Men vi ble altså nedstemt.

Så hvis eiendomsskatt er den viktigste saken i valgkampen, er det altså få, om ingen, partier å stemme på. Og hvis noen partier går inn i valgkampen og hevder at de skal fjerne den, vil vi anbefale velgerne å utfordre disse partiene på å være helt konkrete på hva de vil kutte av tjenester og la være å bygge for å få det til.

Hvis man derimot anser at en stram og trygg økonomistyring, gode tjenester, gode arbeidsforhold for barn og unge og å bygge opp økonomi for fremtidige investeringer i helsesektoren er viktig, stiller vi heldigvis med ei lang liste med solide, lokale kandidater som er klare til å overta ansvaret for dette og stå i stormene som kommer fremover også.