Aleksander Leet (H) tordnet mot administrasjonen: – Ingen bevisst handling, svarer Utne

– Det er uhørt å gjøre det på denne måten. Nå ligger hele saksfremstillingen på hjemmesiden til Helse Sør-Øst med innstillingen fra kommunedirektøren – med å gå for tilhørighet til ett sykehus på topp. Er dette ren sabotasje, spurte Aleksander Leet i formannskapet.