Norge har blitt kåret til Europas nest beste land på LHBT-rettigheter. Venstre mener at målet må være å bli best! Det krever at Stortinget de neste årene vedtar mer liberal og radikal politikk. Derfor trengs et sterkt Venstre etter høstens valg.

LHBT-saken har vært en lang historisk kamp for homofile, bifile og transpersoners rettigheter, og Venstre har alltid stått på riktig side i kampen.

Gjennom alle de store milepælene som opphevelsen av forbudet mot homofile handlinger i 1972, partnerskapsloven i 1993 og felles ekteskapslov i 2008 har Venstre støttet kampen for å være seg selv. Det lover vi å fortsette å gjøre.

Ungdata-undersøkelsen

Ungdata-undersøkelsen våren 2021 svarte 22 000 ungdommer i Vestfold og Telemark på spørsmål om hvordan de har det i sine liv.

Undersøkelsen går ikke så veldig i dybden på identitet, men det er likevel interessant å lese at på spørsmål et om «noen på en sårende måte kalte deg homo, hore, eller andre ord med seksuelt innhold» i løpet av siste år, så svarte 26 prosent ja. Innenfor prosenten var det varierende fra en gang i løpet av året opp til seks eller flere ganger.

Språk påvirker. Er du fri til å være den du er?

Rett til å velge hvordan du vil leve

Alle mennesker har rett til å velge hvordan de vil leve sine liv. Mangfold og inkludering handler om å sikre alle mennesker deres rettigheter uavhengig av forutsetninger og bakgrunn.

Alle skal få elske den en vil, og alle skal kunne delta i samfunnslivet på like vilkår. Det gjelder alle, uavhengig av seksuell legning, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet.

  • Vi vil jobbe mot diskriminering av skeive og for et lovforbud mot konverteringsterapi.
  • Vi vil ikke definere mennesker inn i et todelt kjønnsrollemønster de ikke selv kjenner seg igjen i. Derfor vil vi innføre en tredje kjønnskategori.
  • I dag varierer helsetilbudet til mennesker med ulikt kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet for mye avhengig av hvor du bor i landet. Vi vil derfor følge opp nasjonale retningslinjer slik at grunntilbudet blir det samme for alle i hele landet.

I juni feires kjærligheten ekstra, og prideflagget heises mange steder.

Vi håper du er fri til å være akkurat den du er!