30 forenklede forelegg ved Bentsrudkrysset

Inntektsbringende dag for politiet.