3,5 millioner tonn kalkstein fra Langøya til Drammen

116.000 lastebillass har de siste halvannet året ikke gått via Holmestrand sentrum, takket være sjøtransport av stein fra Langøya.