23 forelegg, 1 anmeldelse og 1 førerkortbeslag

Storfangst for politiet på E18.