Gå til sidens hovedinnhold

20. oktober bør det årlig flagges i kommunen vår!

Dette er datoen hvor Holmestrand kommunestyre enstemmig støttet forslaget fra Per Harald Agerup om å si nei til salg av herredshuset i Hof, skriver Fred Nordseth.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Salg av Herredshuset var kommunedirektørens innstilling og begrunnelsen henger sammen med sak «konseptvalg-administrasjonsbygg Holmestrand» hvor en mulighet er å selge rådhuset i Sande og Holmestrand for å leie og samlokalisere administrativt personale. Dette for å spare penger, sikkert fornuftig nok, i en kommune som investerer over evne. Så må det likevel bli som i tysk grammatikk; alltid et unnatak. Det er også slik at i vår digitale verden trenger ikke alle å sitte skulder ved skulder.

I dag tjener byggets 2. etg. som arbeidsplass for de tillitsvalgte, 1. etg for ansatte i kirken. Mange kroner er nylig brukt til oppussing innvendig, som gjør at de ansatte har fått svært gode kontorer og dermed er svært fornøyd med tingenes tilstand, er inntrykket. Hvordan HRP AS (Oslofirma) i sin rapport (bestilt av kommunen) «Teknisk tilstand og behov for utbedring» har endt opp med 13 millioner til utbedringsbehov Herredshuset er en gåte. Et par malingsstrøk utvendig er det bygningen trenger (bruk gjerne kommunens egen uteavdeling til dette arbeid, penger spart). Tek 17 slår for øvrig ikke inn, da bruken er den samme som tidligere, i tillegg er bygget verneverdig.

Historiske bygg er viktig å verne, mange er revet og noen er omskapt til det ugjenkjennelige. Hof Herredshus ble bygget som møtelokale for herredsstyret og ble innviet 10. februar 1934. Det første møtet i styret skjedde 13. februar samme år. Kommunestyresalen er stort sett uendret siden innvielsen. I denne sal er det gjort både gode og dårlige politiske vedtak over en periode på femogåtti år.

I den nevnte rapporten er også Eidsfoss gamle skole/bibliotek på «Hauane» omtalt. Utbedringskostnad er stipulert til 3 millioner - til hva, hvilke forbedringer?

Den ble bygget som verksskole, oppført i 1843 og rommer i dag et skolemuseum, en utstilling om Rakel Seweriin (født på Eidsfoss, sosialminister under statsminister Oscar Torp), møterom for Fellesutvalget for Eidsfoss og prosjektkontor for Vestfoldmuseene. Biblioteket her forsvant for mange år siden.

Så setter vi vår lit til at dette svært viktige historiske bygget i «Gamle Eidsfos» ikke innstilles for salg. I så fall får alle historieinteresserte, som det er mange av, både i tidligere Sande, Hof og Holmestrand, øve et påtrykk overfor politikerne våre, tilsvarende Herredshuset i Hof.

Ps. Kanskje byggestopp i enkelte boligområder er veien å gå for å spare penger. Allerede i dag er kapasiteten på skole og barnehage sprengt, bla. i områder Ekeberg. Å øke antall boliger her vil bety nye store investeringer til disse formål.

Andre steder i kommunen er det motsatt; behov for mer boligbygging.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.