Det ble skrevet ut 16 forenklede forelegg. Høyeste hastighet målt var 98 km/t i 70-sonen.