Gå til sidens hovedinnhold

1000 arbeidsplasser står i fare

Kommunene og Hydro har et felles samfunnsansvar.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Industrikommunene består av 29 kommuner som er vertskap for store industrianlegg. Medlemskommunene jobber for å sikre industrien og kommunene gode rammevilkår, og kommunene er opptatt av å være gode vertskommuner for bedriftene.

Kommunene har derfor gått sammen med industrien for å fremme tiltak som gjør norsk prosessindustri konkurransedyktig hva gjelder ordningen med Co2-kompenasjon, oppkjøpet av Vale, Enova-støtte på 1,55 milliarder kroner til pilotprosjekt på Karmøy og muligheten for industriell utnyttelse av kraften ved Røldal-Suldal anleggene.

Fortsatt støtte fra kommunene må forplikte industribedriftene til å stå ved sitt ansvar. Fem av våre medlemskommuner er vertskap for Hydro, både som eier av kraftanlegg og industrianleggene. Kommunene er svært bekymret for de signaler som nå kan leses i E24 15. februar 2021. Et eventuelt salg kan berøre om lag 1000 industriarbeidsplasser og to lønnsomme valseverk i Norge; Holmestrand og Karmøy.

Industrikommunene vil oppfordre Hydro til ikke å selge seg ut, eller lage en «joint venture».

Hydro mottok i 2014 1,55 milliarder kroner i støtte fra Enova for uttesting av ny teknologi for produksjon av aluminium. Dette skulle bidra til ytterligere investeringer i Norge og økt produksjonsvirksomhet basert på ren vannkraft.

I 2016 ble lovreglene om offentlig eierskap i vannkraften endret for særlig å sikre Hydro stabil tilgang til kraft til sin produksjon. Da regjeringen behandlet saken, omtalte Hydro regelendringen som helt nødvendig for industrielle eiere som ønsker å bruke kraften i egen produksjonsvirksomhet. Hydrosjefen uttalte til pressen at «denne modellen gjør at Hydro kan satse i Norge i 50 år til» (VG 5. august 2015).

Hydro og Lyse etablerte nylig et eget vannkraftselskap for å sikre Hydro tilgang til vannkraft for sin produksjonsvirksomhet. Hydros konsernsjef uttalte at «dette er en gledens dag for oss som tror på norsk fornybarbasert industri. Avtalen er strategisk svært viktig for Hydro og bidrar til å sikre verdier og gi forutsigbarhet for videre industriutvikling i Norge».

Ved stortingsbehandlingen av ny konsesjon for vannkraftselskapet stolte miljø- og energikomiteen på Hydros uttalelser og la til grunn at «avtalen vil sikre langsiktig industriell tilgang på fornybar kraft og dermed styrke verdiskaping og industriarbeidsplassar i Noreg». Det samme gjorde statsråd Tina Bru som uttalte i Stortinget at ny konsesjon «vil styrke verdiskaping og sikre industriarbeidsplasser i området».

Skal Hydro ha troverdighet, må Stortinget, regjeringen og kommunene kunne stole på at Hydro står ved sine utsagn.

Kommentarer til denne saken